Mobbing na pracovisku

Mobbing na pracovisku

Čo je to mobbing

Pod pojmom mobbing, šikanovanie alebo teror na pracovisku rozumieme rôzne druhy znepríjemňovania života v práci. Spúšťačom takéhoto pracovného šikanovania je väčšinou prvotný konflikt medzi dvoma alebo viacerými pracovníkmi, ktorý sa nevyrieši. Naopak prerastie do dlhodobého konfliktu a napádania poväčšine jedného pracovníka mobberom alebo mobbermi. Ich cieľom je svoju obeť zraniť alebo sa jej nadobro zbaviť, teda donútiť ju k odchodu z firmy.

 

Obeť mobbingu

Obeťou mobbingu sa môže stať hocikto, ohrození sú hlavne tí, ktorí sa nejako odlišujú od väčšiny a to v negatívnom, ale aj pozitívnom zmysle.

Osamotený

Jediná žena v mužskom kolektíve alebo jediný muž v ženskom kolektíve? Mladší človek v staršom kolektíve alebo starší človek v mladšom kolektíve? Takáto situácia býva vždy riziková z hľadiska šikanovania na pracovisku najmä ak sa odlišný človek nevie začleniť k prevládajúcej väčšine.

Nápadný

Ľudia, ktorí sa nejako odlišujú od ostatných členov skupiny napr. dialektom, oblečením, etnickou príslušnosťou, vierovyznaním, telesnou chybou, rečovou vadou, spoločenským postavením sa často stávajú terčom ostatných spolupracovníkov.

Úspešný

Aj keď bol jedinec v kolektíve obľúbený, po povýšení sa predchádzajúce vzťahy môžu ochladiť, najmä ak mu ostatní závidia a majú pocit, že to miesto malo byť ich.

Nový

Ak sa nový neprispôsobí už zabehnutému systému a kolektívu, ostatní ho začnú vyčleňovať.

Mobbermobbovaný nie sú jediní, kto sa celého procesu zúčastňuje. Možno aj vy ste len spoluúčastníkom takejto formy šikanovania, či už ako aktívny alebo pasívny podporcovania mobbera. Do konfliktu priamo nezasahujete, nepodporujete mobbera, ale mu ani nebránite v mobbovaní. Následky pre obeť však môžu byť vážne a prejavujú sa v týchto oblastiach : psychická, psychosomatická, sociálna a ekonomická.

 

Psychické následky

Mobbing na pracovisku má ďalekosiahle psychické následky medzi ktoré patria:

 • stavy úzkosti a depresívne stavy
 • strach
 • nervozita
 • bezmocnosť
 • pokles sebavedomia
 • syndróm vyhorenia
 • apatia až myšlienky na samovraždu

 

Psychosomatické následky

V dôsledku stresu dochádza k:

 • poruchám spánku
 • zníženej imunite
 • poteniu
 • poruchám srdca a dýchania
 • bolestiam hlavy a migrénam
 • vysokému krvnému tlaku
 • poruchám trávenia a žalúdočným vredom

 

Sociálne a ekonomické následky

Ak dôjde k odchodu z organizácie, pracovník prichádza o mzdu a musí začať hľadať novú prácu. Táto situácia môže mať vplyv aj na súkromný život obete. Takýto ľudia často začnú nadmerne konzumovať alkohol, lieky na spanie a ukľudnenie a fajčiť viacej cigariet.

 

Čo všetko môže spôsobiť možno zo začiatku jeden nevinný bežný konflikt. Preto ak sa deje vo vašej práci podobná situácia, nebuďte k nej ľahostajný a nezatvárajte oči. Raz môžete aj vy byť ten úspešný, nový, nápadný alebo osamotený.

 

Autor: Bc. Nina Jančovičová

 

Zdroj:

HUBEROVÁ, B., 1994.Psychický teror na pracovisku. 1.vyd. Martin : Neografia, 1994. 143 s. ISBN 80-85186-61-6.

 

Hľadané výrazy k článku

Značky: , , ,

Mohlo by Vás zaujímať

 • žiadne

Sponzorské články